به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس در شهرستان پیرانشهر صورت گرفت

به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس در شهرستان پیرانشهر صورت گرفت
برنامه های که دردوم مهرماه به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضورفرماندار و مسئولین در شهرستان پیرانشهر انجام شد بشرح زیراست

1- بهره برداری از پروژه آبرسانی به روستای بازرگان و بهره مندی تعداد129 نفرخانوار با اعتبار 232 میلیون تومان

2-اهدای کیف و لوازالتحریر به دانش آموزان مناطق محروم

3-افتتاح مسکن محرومین به تعداد 4 واحد که بصورت نمادین در روستای ترکش به بهره برداری رسیدند