جلسه شورای آموزش و پرورش در شهرستان پیرانشهر برگزار گردید

جلسه شورای آموزش و پرورش در شهرستان پیرانشهر برگزار گردید
جلسه شورای آموزش و پرورش در شهرستان پیرانشهر برگزار گردید

🔸جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر به ریاست ترابی فرماندار و با حضور خضری نماینده مردم شهرستان های پیرانشهر و سردشت،بخشداران،مدیران و فرهنگیان در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید