فرماندار پیرانشهر پیگیر مشکلات شهر لاجان شد

فرماندار پیرانشهر پیگیر مشکلات شهر لاجان شد
بحث و گفتگو پیرامون بررسی مشکلات و مسائل شهر لاجان

 امروز طی نشستی صمیمی با حضور فرماندار پیرانشهر،اعضای شورای اسلامی و شهردار لاجان در محل دفتر فرماندار،ابتدا بادپر شهردار لاجان گزارش کاملی از اقدامات عمرانی و برنامه های تدارک دیده شده و قابل اجرا در هفته دولت ارائه نموده سپس مشکلات و مسائل شهر لاجان مورد بحث و گفتگو قرار گرفت