مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی آذربایجان غربی

🌾بیش از 135 هزار تن گندم وارداتی در سیلوهای آذربایجانغربی ذخیره شده است .

🌾بیش از 135 هزار تن گندم وارداتی در سیلوهای آذربایجانغربی ذخیره شده است  .

🌾بیش از 135 هزار تن گندم وارداتی در سیلوهای آذربایجانغربی ذخیره شده است 

ــ مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی آذربایجان غربی در جلسه قرارگاه تأمین امنیت غذایی استان گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از 135 هزارتن گندم وارداتی از بنادر جنوبی کشور برای ذخیره سازی در سیلوها و انبارها  وارد استان شده است.

وی افزود: سرانه مصرف آرد استان از میانگین کشوری بالاتر بوده و لازم است تا مشکلات صدور پروانه آرد و نان در استان توسط اتحادیه ها حل شود.