اولین جلسه مدیریت پسماند به ریاست فرماندار پیرانشهر برگزار گردید

اولین جلسه مدیریت پسماند به ریاست فرماندار پیرانشهر برگزار گردید
اولین جلسه مدیریت پسماند شهرستان به ریاست ترابی فرماندار پیرانشهر برگزار گردید

اولین جلسه مدیریت پسماند شهرستان به ریاست فرماندار پیرانشهر و با حضور بخشداران بخش مرکزی و لاجان،شهرداران،کارشناسان استانی و دیگر اعضای کارگروه مدیریت پسماند در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید

ترابی فرماندار پیرانشهر در این جلسه نسبت به جمع آوری پسماند و رفع مشکلات بصورت علمی تاکید کرد

وی تصریح کرد محیط زیست نعمتی است ارزشمند که باید ضمن حفظ آن به نسل های آینده نیز منتقل گردد