جلسه فرماندار پیرانشهر با مدیر عامل شرکت گاز استان

جلسه فرماندار پیرانشهر با مدیر عامل شرکت گاز استان
صبح امروز ۲۰ مرداد ماه مدیر عامل شرکت گاز استان آذربایجانغربی با فرماندار پیرانشهر دیدار کرد.

این دیدار در دفتر فرماندار با حضور خضری نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی،مدیر عامل شرکت گاز استان و هیئت همراه،معاون برنامه ریزی فرماندار و بخشدار مرکزی برگزار گردید ، در این جلسه ضمن بررسی پروژه های در حال اجر در راستای گاز رسانی به روستاهای شهرستان و برنامه های شرکت گاز بررسی و موضوعاتی مطرح گردید سپس به اتفاق از پروژه لوله گذاری گاز رسانی روستای چیانه بطول ۲ کیلومتر بازدید بعمل آمد