آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا پنج شنبه 30 دیماه 1400 در شهرستان پیرانشهر

آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا پنج شنبه  30 دیماه 1400 در شهرستان پیرانشهر
💠 تمامی مدارس پیرانشهر فردا در هر دو نوبت صبح و بعدازظهر تعطیل می باشد.

💠آخرین وضعیت تعطیلی مدارس فردا پنج شنبه  30 دیماه 1400 در شهرستان پیرانشهر

◀تمامی مدارس پیرانشهر فردا در هر دو نوبت صبح و بعدازظهر تعطیل اعلام گردید

بنا بر اطلاعیه اداره آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر با توجه به برودت هوا و یخبندان، تمامی مدارس پیرانشهر و روستاها فردا پنج شنبه 30 دیماه در هر دو نوبت صبح و بعدازظهر تعطیل اعلام می گردد.