اطلاعیه

اطلاعیه
اطلاعیه فرمانداری پیرانشهر در خصوص یارانه نقدی

به اطلاع عموم شهروندان شهرستان پیرانشهر می رساند که سازمان هدفمندی یارانه ها اقدام به راه اندازی مجدد و بروز رسانی محتوای تلفن گویا با شماره های(۸۸۸۰۵۷۹ و ۸۸۸۰۵۷۰۴ و ۸۸۸۰۳۴۵۳ و ۸۸۸۰۱۵۴۴)با امکان تماس با کد(۰۲۱) در تمامی ساعات شبانه روز نموده است،سئولات و موارد مربوط به حذف خانوار از دریافت یارانه از طریق شماره های فوق پیگیری گردد.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان پیرانشهر