برگزاری جلسه با موضوع طرح همگام با کشاورز

برگزاری جلسه با موضوع طرح همگام با کشاورز
برگزاری جلسه با موضوع طرح همگام با کشاورز

برگزاری جلسه با موضوع،طرح همگام با کشاورز...

 جلسه کارگروه قرارگاه امنیت غذایی شهرستان پیرانشهر(طرح همگام با کشاورز) با حضور فرماندار،بخشدار لاجان،فرمانده هان پایگاه های مقاومت،شوراهای اسلامی،دهیاران و جمعی از مسئولین در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید