بازدید دکتر دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور از مرز تمچین پیرانشهر

بازدید دکتر دین پرست  معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور از مرز تمچین پیرانشهر
بازدید دکتر دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور از مرز تمرچین پیرانشهر

بازدید دکتر دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور از مرز تمرچین پیرانشهر...

 امروز ۲۱ خرداد ماه،

فرماندار پیرانشهر ضمن استقبال از تشریف فرمایی دکتر دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور،هیئت همراه،حسینی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار،برکابیان ناظر گمرکات استان و جمعی از مسئولین با حضور در مرز تمرچین پیرانشهر و بازدید از قسمتهای مختلف جلسه ای در راستای رفع مشکلات و توسعه صادرات جهت افزایش مبادلات مرزی خصوصا بازارچه های موقت غیر رسمی در محل سالن اجتماعات گمرک تمرچین برگزار گردید