استقبال فرماندار پیرانشهر از کاروان راهیان نور

استقبال فرماندار پیرانشهر از کاروان راهیان نور
کاروان راهیان نور نهاد ریاست جمهوری به شهرستان پیرانشهر رسید

حضور فرماندار پیرانشهر به همراه مسئولین ادارات در مراسم استقبال از کاروان راهیان نور نهاد ریاست جمهوری در محل ورودی تیپ ۱۶۴ متحرک هجومی ارتش شهرستان پیرانشهر