بازدید فرماندار و مدیرکل راه و شهرسازی از محور های روستایی پیرانشهر

بازدید فرماندار و مدیرکل راه و شهرسازی از محور های روستایی پیرانشهر
بازدید فرماندار و مدیرکل راه و شهرسازی از محور های روستایی پیرانشهر

بازدید فرماندار پیرانشهر،مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی ،بخشدار مرکزی،شهردار و جمعی از مسئولین از محور روستاهای "کهنه لاهیجان،سه کانی،ابلس" از توابع شهرستان پیرانشهر