🔹دیدار استاندار آذربایجان غربی با سرمایه گذاران شرکت معدنی طلای زره شوران

🔺 یکشنبه های تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین؛  🔹دیدار استاندار آذربایجان غربی با سرمایه گذاران شرکت معدنی طلای زره شوران 

🔹در این دیدار برای تسهیل و رفع سریع مشکلات سرمایه گذار، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و تعدادی از مدیران دستگاه های اجرایی و حوزه اقتصادی استان نیز حضور داشتند.

  📆 28 فروردین 1401