جلسه کمیته مناسب سازی اماکن عمومی در شهرستان پیرلنشهر برگزار گردید

جلسه کمیته مناسب سازی اماکن عمومی در شهرستان پیرلنشهر برگزار گردید
جلسه کمیته مناسب سازی اماکن عمومی در شهرستان پیرلنشهر برگزار گردید

جلسه کمیته مناسب سازی اماکن عمومی و معابر شهری و همچنین جلسه شورای ساماندهی سالمندان به ریاست ترابی فرماندار پیرانشهر و جمعی از مسئولین شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید