حضور فرماندار پیرانشهر در سامانه سامد

حضور فرماندار پیرانشهر در سامانه سامد
حضور فرماندار پیرانشهر در سامانه سامد

حضور فرماندار شهرستان پیرانشهر در سامد و پاسخگویی به سوالات شهروندان

ترابی فرماندار شهرستان پیرانشهر امروز با هماهنگی دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری در محل سامانه سامد ( سامانه ارتباط مردم با دولت) حضور یافته و بصورت تلفنی به سوالات شهروندان پاسخ دادند