دکتر ولی زاده: ریاست دانشگاه علوم پزشکی استان در بازدید از بیمارستان 64 تختخوابی پیرانشهر

‍ ❇️بـــا تــکـــمیل نـصـب و راه انـــدازی تجـهیزات، بــزرگترین پـــروژه ســلامت شـــهرستان پــیرانشهر در هفته سلامت افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید

‍ ❇️بـــا تــکـــمیل نـصـب و راه انـــدازی تجـهیزات، بــزرگترین پـــروژه ســلامت شـــهرستان پــیرانشهر در هفته سلامت افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید

‍ ❇️بـــا تــکـــمیل نـصـب و راه انـــدازی تجـهیزات، بــزرگترین پـــروژه ســلامت شـــهرستان پــیرانشهر در هفته سلامت افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید. 

 🔻چهارشنبه بیست و چهارم فروردین ماه دکتر ولی زاد ریاست دانشگاه علوم پزشکی بهمراه معاونت درمان، معاونت مدیریت توسعه و منابع انسانی و مدیریت روابط عمومی این دانشگاه  از آخرین مراحل نصب و راه اندازی تجهیزات بیمارستان جدید پیرانشهر بازدید کردند،

در این بازدید دکتر ولی زاد ضمن رضایت از پیشرفت این پروژه گفت: با توجه به افتتاح این پروژه در هفته سلامت، فرصتی شد تا از نزدیک از آخرین مراحل این پروژه بازدید شود، دکتر ولی زاد در ادامه یادآور شد بیمارستان 85 تختخوابی شهرستان پیرانشهر که آغاز ساخت آن سال 95 شروع گردید با نصب و راندازی تجهیزات نهایی ظرف دو هفته آینده و در هفته سلامت به بهره برداری خواهد رسید.