بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد..

بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد..
➖ اولین جلسه شورای برنامه ریزی توسعه استان به ریاست دکتر شهریاری استاندار آذربایجان غربی و با حضور معاون رئیس جمهور، مدیران کل استان و فرماندار شهرستان پیرانشهر برگزار شد.

 

۹۹/۲/۳۱

 

  🔹بررسی راهکار ها و عملکرد اعتبارات سال گذشته استان، تصویب و رونمایی از سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده آذربایجان غربی؛ مهمترین موضوعات نشست ویدئو کنفرانس بوده است.

[ بر اساس آخرین آمارها ۴۹.۲ درصد جمعیت استان را بانوان تشکیل می دهند که می طلبید سندی برنامه محور بدور از کلی گویی با ویژگی قابلیت ارزیابی تدوین و ارائه شود.سند فوق با بررسی وضعیت زنان و همفکری اساتید دانشگاهی و فعالین حوزه زنان در شهرستانها تدوین شده و نگاه ویژه ای به زنان روستایی و عشایری با یک برنامه عملیاتی و منسجم برای بهبود شاخص های حوزه بانوان و خانواده دارد]