بررسی پروژه های ورزشی پیرانشهر

بررسی پروژه های ورزشی پیرانشهر
پروژه های ورزشی پیرانشهر مورد بازدید و بررسی قرار گرفتند... بازدید فرماندار به اتفاق مدیرکل ورزش و جوانان از محل احداث پروژه ها و مکان های ورزشی در پیرانشهر

فرماندار پیرانشهر به همراه مدیر کل ورزش و جوانان، معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری و جمعی از مسئولین و کارشناسان از محل احداث پروژه ها و مکان های ورزشی  بازدید بعمل آوردند

در این بازدید ضمن تاکید فرماندار در امر تسریع این پروژها، مشکلات و مسائل مربوط به این پروژه ها مورد بررسی قرار گرفت