برگزاری جلسه کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان پیرانشهر

برگزاری جلسه کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان پیرانشهر
▫️به گزارش روابط عمومی فرمانداری پیرانشهر،جلسه کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان، با ریاست "ترابی" فرماندار پیرانشهر و اعضای فعال کارگروه در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.

 

 

 

➖مهمترین موارد مورد بحث و مصوب در جلسه :

🔹کنترل، نظارت و بازرسی مستمر از نانوایان و برخورد با گران فروشی نانوائی ها

🔹رعایت پروتکل های بهداشتی منطبق با شرایط کرونا در نانوائی ها و مراکز توزیع گندم و آرد

🔹کنترل و نظارت بر مراکز خرید گندم

🔹بررسی وضعیت شرایط کوچ عشایر روستائیان

🔹تاکید بر افزایش سرانه آرد و نان شهرستان