برگزاری ملاقات عمومی مردم با فرماتندار پیرانشهر

برگزاری ملاقات عمومی مردم با فرماتندار پیرانشهر
برگزاری ملاقات عمومی مردم با فرماتندار پیرانشهر

برنامه ملاقات عمومی مردم با فرماندار پیرانشهر در محل فرمانداری این شهرستان برگزار گردید.

در این دیدار به درخواست ها و مشکلات مراجعان در زمینه های گوناگون مطرح شده رسیدگی شد.

مقام عالی شهرستان ضمن بررسی این مشکلات، راهکارهایی را ارائه نمود که برخی موارد پس از بررسی و کارشناسی به منظور رسیدگی و اقدام لازم به مراجع ذیربط ارجاع شد.