بازدید سرزده

بازدید سرزده
ورود فرماندار پیرانشهر بصورت سرزده ادارات سطح شهرستان

بازدید سرزده فرماندار شهرستان پیرانشهر:

از اداره #جهاد_کشاورزی پیرانشهر با هدف بررسی وضعیت، نحوه رعایت پروتکل های بهداشتی و استفاده از ماسک در محیط اداره و چگونگی برخورد کارکنان با مشکلات ارباب رجوع