رئیس جدید اداره تبلیغات اسلامی پیرانشهر معرفی شد

رئیس جدید اداره تبلیغات اسلامی پیرانشهر معرفی شد
در یک نشست صمیمی با"ترابی" فرماندار پیرانشهر،حاج آقا رهبر بعنوان رئیس جدید اداره تبلیغات اسلامی شهرستان معرفی شد.


لازم بذکر می باشد در این نشست فرماندار پیرانشهر از زحمات ارزشمند حاج آقا ورهرام رئیس سابق اداره تبلیغات اسلامی تقدیر نمود.