دیدار ناظر گمرکات استان آذربایجان غربی؛ "مهندس آذربد" با فرماندار پیرانشهر

دیدار ناظر گمرکات استان آذربایجان غربی؛ "مهندس آذربد" با فرماندار پیرانشهر
ناظر گمرکات استان آذربایجان غربی مهندس آذربد، ضمن حضور در دفتر فرمانداری با "تـرابـی" فرماندار پیرانشهر دیدار و گفتگو کرد.

 

 

 

➖در این دیدار وضعیت فعلی گمرک مرزی تمرچین،خدمات دهی شرکت های فعال در مرز و مشکلات و موانع پیش رو در پایانه مرزی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.