بازدید فرماندار پیرانشهر از کتابخانه عمومی مجتمع فرهنگی هنری شهرستان

بازدید فرماندار پیرانشهر از کتابخانه عمومی مجتمع فرهنگی هنری  شهرستان
بازدید فرماندار پیرانشهر از کتابخانه عمومی مجتمع فرهنگی هنری شهرستان

فرماندار پیرانشهر با حضور در مجتمع فرهنگی و هنری این شهرستان و ضمن تشکیل جلسه انجمن کتابخانه های عمومی در سالن جلسات محل مذکور با حضور جمعی از مسئولین ذیربط سپس به اتفاق از بخشهای مختلف ساختمان(کتابخانه عمومی مجتمع،سالن های همایش،کلاسهای آموزشی و اتاق فرمان)بازدید بعمل آوردند