#روز_قدس

🟢اطلاعــــیه راهپیمایی روز جهانی قدس در #بخش_لاجان

🟢اطلاعــــیه راهپیمایی روز جهانی قدس در #بخش_لاجان

🟢اطلاعــــیه راهپیمایی روز جهانی قدس در #بخش_لاجان 

🔸زمان : جمعه 9 اردیبهشت ساعت 11 صبح

🔸مکان تجمع اولیه : مقابل پادگان ارتش شهر لاجان 

🔸مسیر راهپیمایی : خیابان امام (ره ) شهر لاجان به سمت بلوار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی