🔴 برگزاری جلسه هیات های اندیشه ورز کارگروه بسیج سازندگی در شهرستان پیرانشهر

🔴 برگزاری جلسه هیات های اندیشه ورز کارگروه بسیج سازندگی در شهرستان پیرانشهر

▪️امروز دوشنبه ۶ دیماه؛ دومین جلسه هیات های اندیشه ورز، کارگروه بسیج سازندگی به ریاست معاون عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری، بخشداران مرکزی و لاجان، ادارات مرتبط و مسئولین بسیج سازندگی نواحی مختلف شهرستان برگزار شد.

این جلسه با موضوع تعامل، همکاری و آسیب شناسی در جهت اشتغال و توسعه زیرساخت های مناطق محروم شهرستان، مناطق حاشیه نشین پیرانشهر و مشکلات و کمبودهای فضاهای ورزشی و آموزشی این مناطق برگزار گردید.

در این جلسه همچنین بر نقش دستگاهای اجرایی و ادارات مرتبط به عنوان نقش آفرینی جهادگرانه در به سرانجام رساندن برنامه های این هیأت ها تاکید شد.