به مناسبت عید قربان انجام شد

به مناسبت عید قربان انجام شد
دیدار فرماندار با پرسنل جهت تبریک عیدقربان

صبح امروز "ترابی" فرماندار پیرانشهر به اتفاق بخشدار مرکزی با حضور در قسمتهای مختلف ساختمان فرمانداری ضمن خدا قوت به پرسنل،عید بزرگ قربان را به دست اندر کاران و کارکنان تبریک گفت...