🔴 برگزاری جلسه کمسیون امنیت کارگری شهرستان پیرانشهر

🔴 برگزاری جلسه کمسیون امنیت کارگری  شهرستان پیرانشهر به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری و با حضور ادارات و شرکت های فعال کارگری شهرستان؛ 

▪️موضوعات و موارد مطرح شده در جلسه؛

🔹تسریح در پرداخت حقوق معوقه کارگران سطح شهرستان؛ 

🔹تاکید بر پرداخت معوقات حقوق نیروهای خدماتی و فضای سبز شهرداری پیرانشهر، سد کانی سیب و شرکت های راهسازی؛

🔹ساماندهی وضعیت کارگران فعال شرکت های مستقر در مرز تمرچین در اسرع وقت؛

  🔖 یکشنبه: 28 اسفند ماه 1401