ستاد برف روبی در پیرانشهر برگزار گردید

ستاد برف روبی در پیرانشهر برگزار گردید
برگزاری جلسه ستاد برف روبی به ریاست فرماندار در سالن اجتماعات فرمانداری پیرانشهر...

 

جلسه هماهنگی ستاد برف روبی با هدف پیش بینی تمهیدات لازم جهت ارائه خدمات به شهروندان در زمان برگزاری انتخابات برگزار گردید.