🔴 بررسی مسائل و مشکلات دامداران و کشاورزان شهرستان؛ با حضور مدیرکل منابع طبیعی استان آذربایجان غربی؛

🔴 بررسی مسائل و مشکلات دامداران و کشاورزان شهرستان؛ با حضور مدیرکل منابع طبیعی استان آذربایجان غربی؛
🔸امروز یکشنبه ۷ آذرماه، جلسه بررسی مسائل و مشکلات دامداران، روستائیان و مراتع شهرستان با حضور فرماندار شهرستان و مدیرکل منابع طبیعی استان در محل فرمانداری تشکیل گردید.

▪️ در این نشست که بخشداران مرکزی و لاجان و تعدادی از دهیاران و شوراهای روستاها به نمایندگی از اهالی حضور داشتند، مشکلات دامداران در خصوص اراضی ممیزی شده و تداخل مراتع روستاها بحث شد که مقرر گردید پس از مطالعات و بررسی های لازم توسط اداره منابع طبیعی ، جهاد کشاورزی و امور عشایری شهرستان نتیجه به استان منعکس و تصمیم نهایی اتخاذ شود.

در این جلسه مدیرکل منابع طبیعی پس از طرح مشکلات و چالش های پیش روی شهرستان در حوزه منابع طبیعی؛ مقرر شد پس از ارسال مطالعات و بررسی و تعیین محدوده ها به اداره کل منابع طبیعی اقدامات مثبتی در این زمینه صورت گیرد.