حضور دکتر دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور

حضور دکتر دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور
حضور دکتر دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور

امروز ۲۱ خرداد ماه

✅استقبال ترابی فرماندار پیرانشهر از دکتر دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور،هیئت همراه و جمعی از مسئولین استانی در محل محوطه مرز تمرچین پیرانشهر