در ادامه بازدید های سرزده فرماندار

در ادامه بازدید های سرزده فرماندار
در ادامه بازدیدهای سرزده فرماندار شهرستان پیرانشهر از ادارات شهرستان.

 

 

بازدید فرماندار شهرستان پیرانشهر از اداره:

#آموزش_و_پرورش

▫️فرماندار پیرانشهر  هدف ازاین بازدیدها را بررسی وضعیت، رعایت پروتکل های بهداشتی، روند کار و چگونگی برخورد کارکنان با مشکلات مردم و تکریم حقوق ارباب رجوع بیان کرد .

وی در این بازدید ها با ارزیابی نقاط قوت و ضعف بخش های مختلف ادارات مذکور بر نحوه خدمات دهی به مردم و تسریع در روند پاسخگویی و حل مشکلات مردم تاکید کردند.

بازدید سرزده فرماندار شهرستان پیرانشهر:

➖ از پایانه مرزی تمرچیـن

_ با هدف بررسی وضعیت و چگونگی برخورد کارکنان با ارباب رجوع در راستای عملیاتی کردن طرح تکریم ارباب رجوع در ادارات سطح شهرستان پیرانشهر