جلسه اولویت بندی مشکلات روستاهای در معرض خطر مهاجرت

جلسه اولویت بندی مشکلات روستاهای در معرض خطر مهاجرت
جلسه اولویت بندی مشکلات روستاهای در معرض خطر مهاجرت

برگزاری جلسه اولویت بندی مشکلات و راهکارهای پیشنهادی در خصوص روستا های در معرض خطر مهاجرت،

 در محل ساختمان فرمانداری

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان پیرانشهر در این جلسه بررسی، پیگیری،دلایل انگیزه مهاجرت و راهکارهای پیشنهادی با حضور معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار،بخشداران بخش مرکزی و لاجان،اعضای شورا و دهیاران و با همکاری دستگاه های ذیربط مورد بحث و بررسی قرار گرفت.