🔻رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:

🔹دولت تاکید دارد اینترنت با کیفیت و پرسرعت در اختیار مردم باشد

🔹دولت تاکید دارد اینترنت با کیفیت و پرسرعت در اختیار مردم باشد

🔻رئیس جمهور در جلسه هیات دولت: 

🔹دولت تاکید دارد اینترنت با کیفیت و پرسرعت در اختیار مردم باشد 

🔹ضرورت توجه به توسعه فضای سبز و درختکاری با استفاده از روش‌های علمی 

🔹آیت الله رئیسی با اشاره به سیاست دولت برای ارائه اینترنت با کیفیت و پرسرعت خاطر نشان کرد: وزارت ارتباطات مکلف است زیر ساخت لازم را برای استفاده مردم از مزایای اینترنت امن، با کیفیت و پرسرعت فراهم کند.