ملاقات تجار و پیله وران مرز تمرچین با فرماندار پیرانشهر

ملاقات تجار و پیله وران مرز تمرچین با فرماندار پیرانشهر
مشکلات تجار و پیله وران مرز تمرچین مورد بررسی قرار گرفت

 

 

➖به گزارش روابط عمومی فرمانداری پیرانشهر،ملاقات تجار و پیله وران مرز با فرماندار پیرانشهر با موضوع بررسی وضعیت و مشکلات صادرات و واردات مرز و رفع مشکل آنها در محل دفتر فرمانداری برگزار گردید.