🔵 فاز دوم ناحیه صنعتــی پیرانــشهر آمـاده کلـنگ زنـی است.

🔵 فاز دوم ناحیه صنعتــی پیرانــشهر آمـاده کلـنگ زنـی است. 

مقدمات شروع فعالیتهای صنعتی برای راه اندازی فاز دوم شهرک صنعتی پیرانشهر در زمینی به مساحت 30 هکتار در بخش لاجان با پیگیری فرماندار پیرانشهر و نماینده مردم شهرستان با هدف تکمیل زیرساختها و توسعه شهرک های صنعتی این شهرستان شروع شد. 

محمد زاده" معاون فنی شهرکهای صنعتی کشور، میثاقی" معاون امور مجلس شهرکهای صنعتی امروز سه شنبه 27 اردیبهشت 1401؛ در راس هیآت همراه جهت پیگیری این موضوع در سفر به پیرانشهر در جهت طراحی و مشخص کردن مسیر و محوطه ناحیه صنعتی در بخش لاجان(روستای خورنج) از نزدیک محل ساخت این شهرک صنعتی را بازدید کردند. 

محمدزاده" ضمن اشاره به ایجاد خدمات و زیرساخت های فراهم شده اظهار داشت، تکمیل این شهرک صنعتی به نفع سرمایه گذاران خواهد بود.  وی در ادامه گفت؛ عواملی چون مرزی بودن این شهرستان و دروازه ترانزیت کالا به خارج از کشور و منابع آبی فراوان ظرفیت مناسبی را برای توسعه شهرک صنعتی در این منطقه ایجاد کرده و احداث این ناحیه صنعتی جدید را در رونق اقتصادی منطقه مهم دانست. 

کاک درویشی" فرماندار پیرانشهر نیز وجود آیتم های مختلف از جمله نیروی انسانی، امکانات زیرساختی، مواد معدنی و بخصوص مرزی بودن این شهرستان را از پتانسیل های این شهرستان عنوان کرد و گفت، توسعه شهرکهای صنعتی در این شهرستان از ضروریات است.

  مدیر شهرک های صنعتی استان نیز در این خصوص گفت، در حال حاضر شهرک صنعتی پیرانشهر با 52 واحد فعال جوابگوی نیاز منطقه نیست و راه اندازی فاز دوم این شهرک نه تنها در رشد و توسعه شهرستان نقش بسزایی خواهد داشت بلکه از ظرفیتهای مختلف معدنی چون سنگهای تزئینی و چینی پیرانشهر نیز میتوان استفاده کرد.