برگزاری جلسه ساماندهی مبادلات مرزی

برگزاری جلسه ساماندهی مبادلات مرزی
برگزاری جلسه ساماندهی مبادلات مرزی

جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی  با حضور فرماندار،نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولین زیربط در ساختمان فرمانداری برگزار گردید
در پایان این جلسه از مدیر کل گمرک تمرچین تقدیر بعمل آمد