دیدار "مهندس جلیلی" رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی با فرماندار پیرانشهر؛

دیدار "مهندس جلیلی" رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی با فرماندار پیرانشهر؛
➖رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی به همراه کارشناسان مربوطه، ضمن حضور در دفتر فرمانداری با "تـرابـی" فرماندار پیرانشهر دیدار و گفتگو کرد.

 

 

➖در این دیدار وضعیت فعلی جهاد کشاورزی،  نحوه خدمات دهی و مشکلات و موانع پیش رو در این حوزه، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.