بازدید فرماندار پیرانشهر از محور مرز تمرچین

بازدید فرماندار پیرانشهر از محور مرز تمرچین
بازدید فرماندار پیرانشهر از محور مرز تمرچین

🔸بازدید فرماندار پیرانشهر از محور مرز تمرچین...

به دنبال بارش برف شد، فرماندار پیرانشهر به اتفاق دکتر خضری نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی واعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان از مسیر پیرانشهر به تمرچین(مسیرهای برف گیر) بازدید کردند و تصمیمات لازم‌برای جلوگیری از مسدود شدن این مسیر در ایام نوروز اتخاذ گردید.