با حضور فرماندار پیرانشهر انجام شد

با حضور فرماندار پیرانشهر انجام شد
مشکلات مجتمع گلخانه ای مورد بررسی قرار گرفت

بازدید فرماندار شهرستان پیرانشهر:

به همراه بخشدار لاجان و مسؤلان مربوطه از مجتمع گلخانه ای سروکـــانی و بررسی مشکلات و موانع پیش روی آن