برنامه ملاقات عمومی در پیرانشهر

برنامه ملاقات عمومی در پیرانشهر
برنامه ملاقات مردمی با مدیران کل استان آذربایجان غربی در شهرستان پیرانشهر برگزار خواهد شد

برنامه ملاقات مردمی با مدیران کل استان آذربایجان غربی در شهرستان پیرانشهر برگزار خواهد شد

زمان :دوشنبه 27 آبان ماه

مکان:سالن اجتماعات فرمانداری پیرانشهر