دیدار رئیس راهنمایی و رانندگی شهرستان با فرماندار پیرانشهر...

دیدار رئیس راهنمایی و رانندگی شهرستان با فرماندار پیرانشهر...
مشکلات مربوط به ترافیک شهرستان مورد بررسی قرار گرفت

 

سروان سیاهی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی با حضور در دفتر کار فرماندار پیرانشهر با ایشان دیدار و گفت و گو کرد