حضور نمایندگانی از استان در ساختمان فرمانداری و دیدار با فرماندار پیرانشهر

حضور نمایندگانی از استان در ساختمان فرمانداری و دیدار با فرماندار پیرانشهر
نشست مشترک فرماندار پیرانشهر با نماینده اداره کل صنعت،معدن و تجارت،نماینده مدیرکل گمرکات استان و جمعی از کارشناسان ارشد استان...

ترابی فرماندار پیرانشهر به همراه خضری نماینده مردم شهرستان های پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی طی نشستی با نماینده اداره کل صنعت،معدن و تجارت،نماینده مدیرکل گمرکات استان و جمعی از کارشناسان ارشد استان در محل دفتر فرماندار پیرامون مکان یابی جهت تعین محل بازارچه مشترک مرزی دیدار و گفتگو کردند سپس از محل مورد نظر  بازدید میدانی بعمل آمد