به مناسبت روز حمل و نقل و رانندگان انجام شد:

به مناسبت روز حمل و نقل و رانندگان انجام شد:
بمناسبت 26 آذر ماه "روز حمل و نقل و رانندگان"

 

 

" ترابی" فرماندار شهرستان با حضور در ساختمان تاکسیرانی ضمن خسته نباشید و خداقوت از زحمات رئیس و کارکنان این سازمان با اهدای لوح قدردانی نمود