حضور مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری در ساختمان فرمانداری

حضور مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری در ساختمان فرمانداری
حضور مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استانداری آذربایجانغربی در ساختمان فرمانداری

🔸حضور مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجانغربی در فرمانداری و دیدار با فرماندار پیرانشهر بمناسبت تبریک سال نو