▫️برگزاری بیست و چهارمین جلسه شهرستانی ستاد مدیریت و مبارز با کرونـا درشهرستان پیرانشهـر

▫️برگزاری بیست و چهارمین جلسه شهرستانی ستاد مدیریت و مبارز با کرونـا درشهرستان پیرانشهـر
✍امروز سه شنبه ۱۵مهرماه، ۲۴_مین جلسه ستاد مدیریت و مبارزه با کرونادر شهرستان پیرانشهر با ریاست فرماندار پیرانشهر برگزار گردید.

مصوبات جلسه:

▫️قلیانسراهایی بین جاده ای در اسرع وقت پلمپ شوند.و همچنین قلیانسراهایی که اقدام به فک پلمپ کرده اند به مراجع قانونی معرفی شوند.

▫️اعلام وضعیت هشدار از طریق بلندگوها در میادین دواب انجام و به بازاریان میادین دواب هشدار داده شود که درصورت عدم رعایت  پلمپ شوند.

▫️شهرداری محترم آمادگی لازم برای انتقال فوتی های احتمالی کرونایی که از روستاههای  اطراف پیرانشهر هستند را داشته باشند.

▫️اتاق اصناف از ظرفیت اتحادیه ها استفاده کرده و از طریق این اتحادیه ها آموزش به  بازاریان را بیشتر و اقدام به نصب بنر های آموزشی در سطح شهر نمایند.

▫️بازدید گشت کرونا متشکل از بازرسان مرکز بهداشت،اتاق اصناف و نیروی انتظامی تشدید و کنترل و آموزش در هفته جاری که اعمال محدودیت ها اجرایی شده بیشتر گردد.

▫️در پایانه مرزی تمرچین از ورود مسافرانی که فاقد مجوزهای لازم بهداشتی هستند جلوگیری شود