بمناسبت هفته بیمه سلامت در پیرانشهر

بمناسبت هفته بیمه سلامت در پیرانشهر
دیدار فرماندار با رئیس بیمه سلامت

 بمناسبت هفته بیمه سلامت

"ترابی"فرماندار پیرانشهر با حضور در محل ساختمان بیمه سلامت شهرستان ضمن تبریک این هفته با رئیس و کارکنان آن اداره دیدار و گفتگو کرد.