در ادامه بازدیدهای سرزده فرماندار شهرستان پیرانشهر از ادارات و بانکهای شهرستان.

در ادامه بازدیدهای سرزده فرماندار شهرستان پیرانشهر از ادارات و بانکهای شهرستان.
بازدید فرماندار شهرستان پیرانشهر از بانک رسالت

 

 

 

_فرماندار پیرانشهر در این بازدید ضمن دیدار با رئیس بانک رسالت و تاکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی، استفاده از ماسک و عملیاتی کردن تکریم حقوق ارباب رجوع، از راه اندازی شبکه توسعه #رهیار(خدمات غیر حضوری و بانکداری مدرن) در بانک رسالت بازدید کردند.