دیدار رئیس جمهور با نخبگان، علما، خانواده شهدا، ایثارگران و جمعی از اقشار مختلف مردم آذربایجان غربی

دیدار رئیس جمهور با نخبگان، علما، خانواده شهدا، ایثارگران و جمعی از اقشار مختلف مردم آذربایجان غربی

   📆 30 اردیبهشت 1401