جلسه مجمع عالی بسیج در شهرستان پیرانشهر برگزار گردید

جلسه مجمع عالی بسیج در شهرستان پیرانشهر برگزار گردید
جلسه مجمع عالی بسیج در شهرستان پیرانشهر برگزار گردید

🔸جلسه مجمع عالی بسیج در شهرستان پیرانشهر برگزار شد

جلسه مجمع عالی بسیج شهرستان با حضور مسئولین و کارگروه های مجمع عالی بسیج و بسیجیان شهرستان با محوریت ارائه گزارش کارگروه های تخصصی و بررسی مشکلات حوزه بسیج در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید